Leirosiark er et Nord-Norge basert interiørarkitektkontor med kontorsted i Narvik kommune.
 

Vi jobber profesjonelt med innvendig arkitektur og designtjenester innen flere områder:

 

Mennesket og bærekraft er alltid i sentrum i utforming av nye prosjekter.

Derfor er innlevelse og samspill med oppdragsgiver og bruker styrende i et hvert prosjekt. 

Vi arbeider med mindre prosjekter, så vel som større og mer komplekse problemstillinger!

 

Interiør og romdesign

Profesjonelle uavhengige tjenester innenfor interiørarkitektur med brukeren i fokus.

Utarbeiding av helhetlige løsninger for ulike miljøer alt fra privathjem til kontor og administrasjon!

Offentlig, næringsliv og privat sektor.

 

Plantegning og fasade

Veiledning og utarbeidelse av gjennomtenkte plantegninger 

og fasader til privathus/hytter og næringsliv / offentlige sektor etc.

Design og identitet

Interiørarkitektur er nært linket til visuell design, som foliering, logo og grafikk. Vi kan bidra i denne prosessen alene eller, i samarbeid med grafiske designer.

REFERANSE PROSJEKTER

Villa Furugården, Narvik

Instutisjonsdesign: Utarbeiding av en 2 etasjes hovedinngang ved omsorgsbolig for unge funksjonshemmede.

Foto: Punsvik Foto 

Ofoten Tingrett, Narvik

Arbeidsplassdesign: Rettssaler, publikumsarealer, kontorlokaler og ulike møterom. Spesialdesign av feks henvendelsesskranke og design av foliering på glass.

Foto: Leirosiark

Nordlaks Smolt, Innhavet

Arbeidsplassdesign: Utarbeiding av konsept, farge og materialvalg for Nordlaks AS sitt nye administrasjonsbygg på Innhavet i Nordland.

Bygget inneholder både boenheter som leiligheter/hybler, kontorer/møterom, fellesarealer, garderober etc.

Leirosiark leverte både gulvbehandlingsplan, møbleringsplan og veggbehandlingsplan samt tilhørende koseptcollage.

Bilder kommer!

 

 

Duus Matverk, Sortland og Narvik

Kafédesign: Utarbeiding av nytt spiser for Lunsj AS og Steinovnsbakeriet Myklevold. Romløsning, belysning, materialer, farger og møblering.

Foto: Duus Matverk Sortland

 

Furu Gastropub, Narvik

Restaurantdesign: Utvikling av helhetlig konsept og tilhørende planløsning, materialplaner, belysninsplaner og møbleringsplaner.

Norges vassdrags- og energidirektorat, Narvik

Kontordesign: Utarbeiding helhetlig konsept for de nye lokalene til NVE i Narvik. Konsept, belysning, materialer, farger og møblering.

Foto: Leirosiark

 

 

LEIROSIARK

Interiørarkitektkontor MNIL

Bjørkåsveien 20B

8540 Ballangen

Norge / Norway

 

solveig.leiros@me.com

 

Tel: +47 41669957

  • Facebook - svarte sirkelen
  • Instagram - svarte sirkelen
  • Pinterest - svarte sirkelen
KONTAKT OSS!

© 2019 Leirosiark